Uw deelname aan Landelijk Schakel Punt voor medische gegevens

Na lang wikken en wegen heeft de overheid besloten dat het nuttig en zinvol is om het mogelijk te maken dat hulpverleners waar ook in Nederland uitsluitend na uw toestemming inzage kunnen krijgen in uw medisch dossier bij ongevallen of ziekte. Deze inzage loopt via het zogenaamde Landelijk Schake Punt (LSP)

Ook wij steunen deze ontwikkeling. Wij mogen uw gegevens pas toegankelijk maken voor andere hulpverleners als u ons daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. Op de homepage van de website onder het kopje folders vindt u een document over het Landelijk Schakel Punt.

De praktijkassistenten kunnen u zo nodig aanvullende informatie geven.

Via www.ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven. U kunt uw toestemming ook mondeling geven aan de praktijkassistent.

Als u ons niet laat weten of u toestemming geeft of als u toestemming weigert, zal het per 1-01-15 helaas niet meer mogelijk zijn in avond/nacht of weekends u medische gegevens op de HuisartsenPost in te zien.


07-08-2014