Missie/Visie (Onze zienswijze)

Missie:

Wij willen eerste lijns geneeskunde bieden, zoveel mogelijk op wetenschappelijke basis. Kernwoorden voor ons zijn continue zorg, preventie, zorg dichtbij huis en  aandacht voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van onze cliënten.

Wij kunnen hoogwaardige eerste lijns zorg leveren door intensieve samenwerking tussen de verschillende medewerkers van de praktijk die ieder hun eigen deskundigheid hebben. Ook werken wij veel samen met alle huisartsen van Haarlemmermeer-Zuid in de Coöperatie Vizionair en met andere paramedische beroepsbeoefenaars.

In ons werk baseren wij ons op de bestaande Nederlandse wetenschappelijke standaarden. 

Delegatie van taken tussen de medewerkers is van groot belang om de verschillende activiteiten in de eerste lijn goed uit te kunnen voeren.

Hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten en ziekten en problemen van de oudere mens hebben onze speciale aandacht.

Preventie is in onze ogen een gedeelde verantwoordelijkheid van de cliënt en onze medewerkers.

Wij streven ernaar om waar mogelijk zoveel mogelijk taken vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn over te brengen.

Wij zijn een opleidingspraktijk voor huisartsen en doktersassistentes mede om continuïteit van zorg op langere termijn te kunnen bieden.

In onze werkomgeving staan zowel cliënt als medewerkers centraal. Respect voor elkaar vinden wij een noodzakelijk gegeven.

Visie:

In de komende jaren zal het belang van de eerste lijns gezondheidszorg sterk toenemen. Wij zullen steeds meer taken op ons moeten nemen i.v.m. bezuinigingen in de tweede lijn, substitutie van (geestelijke) gezondheidszorg van tweede naar eerste lijn, vergrijzing van de bevolking en de praktijkpopulatie en toenemend protocollair werken.

De toenemende vergrijzing met eveneens toenemende behandelmogelijkheden van ziekten zal onze aandacht vragen m.n. ook in de vorm van multi-morbiditeit en polyfarmacie. Wij zullen het recent gestarte aandachtsgebied Ouderenzorg verder gaan ontwikkelen. 

De toenemende en brede vraag naar eerste lijns gezondheidszorg leidt er toe dat wij deze zorg niet meer als solo praktijk kunnen leveren. Samenwerking met een drietal andere huisartspraktijken, een apotheker en een fysiotherapeut zal binnen enkele jaren leiden tot nauwe samenwerking onder 1 dak in het centrum van Nieuw-Vennep.

Ook zullen wij onze zorg waar mogelijk binnen de kaders van Ketenzorg gaan aanbieden om omschreven patiëntengroepen de noodzakelijke multidisciplinaire zorg te kunnen garanderen.

Wij willen een laagdrempelige relatief kleinschalige eerste lijns voorziening blijven.

Al deze ontwikkelingen maken een continue scholing van alle medewerkers zinvol en noodzakelijk inclusief scholing in samenwerking.