Klachten, suggesties

Wij proberen ons werk op hoog niveau en met veel inzet te doen. Maar natuurlijk zijn ook wij maar gewone mensen.
Als u van mening bent dat er iets niet goed gegaan is of als u over iets ontevreden bent, aarzel vooral niet om met ons hierover contact op te nemen!
Wij willen dit graag weten, o.a. om waar mogelijk veranderingen aan te brengen.

U kunt uw suggestie of klacht mondeling aan ons doorgeven maar uiteraard ook schriftelijk of via deze website. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het spreekuur uw probleem bespreken. Tot slot kunt u ook anoniem uw suggestie of klacht bij ons indienen; hoewel dit niet onze voorkeur heeft.

Wij zullen uw klacht altijd serieus bespreken en u krijgt na het indienen van een klacht altijd binnen 2 weken een eerste reactie van ons.

Wij willen een huisartspraktijk zijn waar wij prettig kunnen werken en op deze manier met plezier en toewijding u als patiënt kunnen helpen en adviseren. Wij vragen u om met respect met onze medewerkers om te gaan. Bent u het niet eens met een advies/behandeling, dan kunt u dat gerust laten weten maar met respect.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met ons of met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.