Visites aan huis

Uiteraard kunnen wij u ook thuis bezoeken.
Als u door ziekte of leeftijd niet in staat bent naar de praktijk te komen kunt u telefonisch via de praktijkassistent een visite aanvragen. 
Wilt u bij een visiteaanvraag, als het mogelijk is, vòòr 11.00u bellen i.v.m. onze dagindeling.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.