Inschrijving nieuwe patiënten

 HELAAS KUNNEN WIJ OP DIT MOMENT GEEN NIEUWE PATIENTEN OPNEMEN

 welkom1 

Fijn dat u vertrouwen stelt in onze huisartsenpraktijk en dat u zich wilt aanmelden als nieuwe patiënt bij ons. Om uw aanmelding soepel te laten verlopen vindt u hieronder de procedure in 4 stappen.  

Stap 1: informeren

Informeer of we u in onze praktijk kunnen opnemen.

Een enkele keer zijn er redenen waarom we iemand niet in de praktijk kunnen toelaten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u te ver weg woont.

Natuurlijk is het ook van belang dat u zich thuis voelt in onze praktijk. Eventueel kunt u nog een kennismakingsgesprek aanvragen voordat u een definitieve keuze maakt.

Mochten er geen bezwaren zijn dan nodigen we u graag uit tot stap 2.

 Stap 2: uitschrijven

U laat uw huidige huisarts weten dat u van huisarts verandert.

Dit kan in een persoonlijk gesprek, per telefoon of schriftelijk.

U bespreekt met uw oude huisarts de volgende punten:

-  De reden waarom u  overstapt

-  De datum dat u overstapt (per direct of over enkele dagen of maanden) Let op! Het is handig om deze datum te laten vallen na inschrijving bij ons.

-  De naam en het adres van onze praktijk. Uw oude huisarts moet namelijk uw medische gegevens (dossier) overdragen.

 Stap 3: informatie overdracht

Vraag uw oude huisarts of hij uw dossier naar ons opstuurt. Dit kan elektronisch of per aangetekende post. Beide manieren zijn veilig.

Verder geeft u bij ons aan welke zorgverzekeraar u heeft. U hoeft hen niet op de hoogte te stellen van de gewijzigde situatie.

We vragen uw toestemming (als u die niet al eerder gegeven heeft) voor aanmelding bij het Landelijk Schakelpunt. Hier worden op veilige en betrouwbare wijze gegevens uitgewisseld tussen uw zorgverleners. U kunt hierbij denken aan uw apotheek en huisartsenpost

 Stap 4: nadere kennismaking

Allereerst wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek bij de huisarts. Het is handig om het ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij de balie op het moment dat u een afspraak maakt voor dit intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u zaken toelichten die u niet op het inschrijfformulier kwijt kunt.

Tevens hebben wij een kopie nodig van uw identiteitspapier (b.v. rijbewijs, paspoort).

Tot slot willen we u er op attent maken dat we in de avond, nacht en in het weekend gebruik maken van de huisartsenpost. 

 HELAAS KUNNEN WIJ OP DIT MOMENT GEEN NIEUWE PATIENTEN OPNEMEN

 

Inschrijfformulier

Engelstalig inschrijfformulier