Wetenschappelijk onderzoek/projecten

Wij vinden wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk belangrijk. Alleen door onderzoek kan de geneeskundie verder komen en kunnen er nieuwe behandelingen gevonden worden. Wij doen met enige regelmaat mee met onderzoek dat gestart wordt vanuit de Universiteit van Leiden en vanuit het Spaarne Ziekenhuis. Als wij denken dat u mee zou kunnen doen sturen wij u voor een onderzoek een persoonlijke uitnodiging; wij hopen op uw medewerking!

Ook werken wij mee aan Zorgregistraties eerste lijn door het NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Via onderstaande links kunt u zien wat deelname van onze praktijk aan de studies door het NIVEL inhoudt: 

Toelichting onderzoek door NIVEL

Privacy reglement NIVEL

Naast wetenschappelijk onderzoek voeren wij ook zelf met enige regelmaat  projecten uit in de praktijk. Dit betreft steeds onderwerpen waarvan uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het nuttig is om iets te doen/te veranderen etc.

Enkele voorbeelden:

Mensen met cardiovasculaire aandoeningen (hartinfarct, angina pectoris e.d.), longziekten (COPD, astma), diabetes en depressie willen wij met regelmaat controleren. Wij roepen mensen met deze aandoeningen aktief op voor onderzoek en controle.

Mensen boven de 75 jaar hebben onze speciale aandacht.

Polyfarmacie: wij kijken in overleg met de apotheker kritisch naar de medicatie van mensen, die meer dan 5 middelen tegelijk gebruiken: is het nuttig en nodig of kan het misschien iets minder?

Eigenlijk moet iedereen met een hart- of vaatziekte een cholesterolverlager gebruiken. Wij doen een interne controle bij al onze patiënten met een bekende hart- of vaatziekte die niet bij een specialist onder controle is of hij/zij een cholestrolverlager nodig heeft. 

Wij doen niet mee aan onderzoek met ondersteuning van de farmaceutische industrie.