Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner (Bianca van Dienst) heeft een post HBO opleiding. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar geleverde zorg. Zij voert gedelegeerde taken uit die vooral liggen op het vlak van begeleiding (zorgverlening, voorlichting) van patiënten met chronische aandoeningen.

In onze praktijk is de praktijkondersteuner mede verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen en voor patiënten met diabetes, (preventie van) hart- en vaatziekten en asthma/copd. In het kader van de Ouderenzorg heeft Bianca een aanvullende post HBO opleiding afgerond en bezoekt zij zelfstandig patiënten die hiervoor in aanmerking komen

Als onderdeel van deze functie doet zij o.a. alle noodzakelijke controles bij patiënten met diabetes, maakt ECG's en voert longfunctie-onderzoekingen uit.

De bevindingen van de praktijkondersteuner worden zoveel mogelijk protocollair verwerkt en altijd met de huisarts besproken.

folder praktijkondersteuner