Chronische ziekten

Wij behandelen vele patiënten met chronische aandoeningen als diabetes (suikerziekte), cardiovasculaire ziekten (hartinfarct, herseninfarct, angina pectoris) en longziekten (astma, COPD) en patiënten met gezondheidsrisico's die bij ons bekend zijn. Deze patiënten worden aktief uitgenodigd op het spreekuur, begeleid en ondersteund.

Wij behandelen deze chronische ziekten volgens de geldende wetenschappelijke richtlijnen en protocollen.

Het betekent voor u als patiënt dat wij u regelmatig willen controleren.

De zorg voor deze patiënten is een belangrijke taak voor Bianca, onze POH-S(praktijkondersteuner).

Wij kunnen u helpen en adviseren met uw chronische ziekte maar wij menen ook dat u zelf een belangrijke rol speelt bij de behandeling van uw ziekte.